بسته بندی جدید شیرمو 1
بسته بندی جدید شیرمو
پنیر شیرمو
شیر شیرمو 250 سی سی
شیر شیرمو
محصولات شیرمو
بسته بندی جدید شیرمو2
بسته بندی جدید شیرمو3

شیرمو 4
شیرمو 6
شیرمو 7
شیرمو 8
شیرمو 9
شیرمو 10
شیرمو 11
شیرمو 1
شیرمو 2
شیرمو 3
شیرمو 4

نظرجناب آقای دکتر عبدالملکی داور مسابقه بزرگ میدون،دکترای اقتصاد ،عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام.درمورد پرورش بز سانن(شرکت شیرمو)

اعلام برنده مسابقه بزرگ میدون

نظرسرکار خانم دکتر مهرنوش داور مسابقه بزرگ میدون،دکترای اقتصاد و کسب و کار.درمورد پرورش بز سانن(شرکت شیرمو)